امروز دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ خرداد ۰۳ تا ۱۲ تیر ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۰ خرداد ۰۳ تا ۹ تیر ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ خرداد ۰۳ تا ۴ تیر ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار ماریانا (مرند)
تاریخ اجرا: ۲ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: تالار شنلیک (شبستر)
تاریخ اجرا: ۴ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۷ اردیبهشت ۰۳ تا ۳ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ تیر ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 250,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۱ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 250,000 تا 650,000 تومان
سالن اجرا: پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد مرند (مرند)
تاریخ اجرا: از ۲۱ خرداد ۰۳ تا ۲۴ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۹ خرداد ۰۳ تا ۲۳ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ اردیبهشت ۰۳ تا ۱۲ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ اردیبهشت ۰۳ تا ۳۱ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۹ اردیبهشت ۰۳ تا ۶ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲ خرداد ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 500,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ اردیبهشت ۰۳
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 400,000 تومان