امروز جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ دی ۰۲ تا ۱۸ اسفند ۰۲
ساعات اجرا: 21، 18
قیمت: از 150,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ بهمن ۰۲
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 80,000 تا 450,000 تومان
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ اسفند ۰۲
ساعات اجرا: 19:30
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۷ بهمن ۰۲ تا ۴ اسفند ۰۲
ساعات اجرا: 17، 19
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ بهمن ۰۲ تا ۴ اسفند ۰۲
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: تالار ماریانا (مرند)
تاریخ اجرا: ۳۰ بهمن ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 400,000 تومان
سالن اجرا: سینما فرهنگ میانه (میانه)
تاریخ اجرا: ۲۷ بهمن ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 90,000 تا 350,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ بهمن ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 200,000 تومان