امروز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ اردیبهشت ۰۲ تا ۱۵ خرداد ۰۲
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 80,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ خرداد ۰۲ تا ۲۰ خرداد ۰۲
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: پلاتو قبه زرین (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۸ خرداد ۰۲ تا ۲۲ خرداد ۰۲
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ خرداد ۰۲ تا ۱۶ خرداد ۰۲
ساعات اجرا: 18، 11
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ تیر ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۴ اردیبهشت ۰۲ تا ۴ خرداد ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ اردیبهشت ۰۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۰۲
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار ققنوس (بناب)
تاریخ اجرا: ۱۵ اردیبهشت ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 100,000 تا 300,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ اردیبهشت ۰۲ تا ۴ اردیبهشت ۰۲
ساعات اجرا:
قیمت: از 200,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ اسفند ۰۱ و ۲۷ اسفند ۰۱
ساعات اجرا:
قیمت: از 80,000 تا 250,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ مهر ۰۱ تا ۲۲ مهر ۰۱
ساعات اجرا: