امروز پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶
سالن اجرا: تالار هتل کایا (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ تیر ۹۶ و ۹ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 45,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 30,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: تالار هتل کایا (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۷ تیر ۹۶
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ خرداد ۹۶ تا ۳ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 22
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۳ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۵ تیر ۹۶ و ۱۶ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ تیر ۹۶ تا ۲۱ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 20,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: خانه هنر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 25,000 تا 75,000 تومان
سالن اجرا: تالار چیچک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ مرداد ۹۶
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 15
قیمت: از 50,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن سینما فرهنگ میانه (میانه)
تاریخ اجرا: از ۳۱ خرداد ۹۶ تا ۲ تیر ۹۶
ساعات اجرا: 22
قیمت: از 20,000 تا 45,000 تومان
هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه
تاریخ اجرا: ۱۰ خرداد ۹۶ تا ۶ تیر ۹۶