امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر هتل شهریار (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۹۷ و ۲ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: سالن شماره‌ی ۱ سینما قدس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ آبان ۹۷ تا ۳۰ آبان ۹۷
ساعات اجرا: 15
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۹۷ تا ۱ آذر ۹۷
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آبان ۹۷ تا ۲ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ آذر ۹۷ تا ۱۹ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 18
تاریخ اجرا: ۱ مهر ۹۷ تا ۲۵ آذر ۹۷