امروز جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
فروش بلیت بخش مسابقه جشنواره موسیقی شمس در 12 گروه رقابتی
تاریخ اجرا: ۲۰ اسفند ۹۵ تا ۲۶ اسفند ۹۵
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۰ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 18:30، 21
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر صدرا (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۴ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 15
قیمت: از 50,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی خوی (خوی)
تاریخ اجرا: ۲۰ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 25,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ بهمن ۹۵ تا ۸ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ اسفند ۹۵ تا ۱۰ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 12,000 تا 12,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ اسفند ۹۵ تا ۱۰ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 16:30
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: سالن سینما فرهنگ میانه (میانه)
تاریخ اجرا: ۱۸ اسفند ۹۵
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان