امروز پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۰ مهر ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 16