امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ آذر ۹۷ تا ۲۶ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ آذر ۹۷ تا ۷ دی ۹۷
ساعات اجرا: 18:45
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آبان ۹۷ تا ۱۶ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
تاریخ اجرا: ۱ مهر ۹۷ تا ۲۵ آذر ۹۷