امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ بهمن ۹۸ تا ۱۰ اسفند ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ فروردین ۹۹
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۳۰ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: فرهنگسرای شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۶ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 18:30، 20:45
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۷ اسفند ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: تالار قصر طلا (شاهین دژ)
تاریخ اجرا: ۲۱ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: