امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ مرداد ۹۶ تا ۲۹ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: تالار هتل کایا لاله پارک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ مرداد ۹۶ و ۲۶ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ مرداد ۹۶ و ۲۷ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21، 18
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: تالار چیچک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: تالار تربیت (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ مرداد ۹۶ تا ۱۰ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 60,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: سالن همایش‌های بین‌المللی سینما سرباز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 30,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۸ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر روباز پارک ملت (جلفا)
تاریخ اجرا: ۱۰ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ شهریور ۹۶ تا ۱۷ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 15,000 تا 15,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ مرداد ۹۶ تا ۳ شهریور ۹۶
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 8,000 تا 8,000 تومان