امروز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳ اسفند ۹۸
ساعات اجرا: 18، 21
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۱۵ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21:30
سالن اجرا: سالن ملل (ارومیه)
تاریخ اجرا: ۱۲ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تالار شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ دی ۹۸ تا ۴ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: تالار همیشه بهار (خوی)
تاریخ اجرا: ۱۳ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ دی ۹۸ تا ۷ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: تالار کامران (ماکو)
تاریخ اجرا: ۱۴ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۶ دی ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ دی ۹۸ و ۱۰ دی ۹۸
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 40,000 تا 150,000 تومان