امروز دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۲۸ خرداد ۹۷ تا ۲۹ خرداد ۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۱ خرداد ۹۷ و ۱ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ تیر ۹۷ و ۹ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: تالار شهید بهشتی (مراغه)
تاریخ اجرا: ۹ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 50,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: تالار مجلل ۵ ستاره ارومیه (ارومیه)
تاریخ اجرا: ۱۰ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: نمایشگاه بین المللی منطقه آزاد ماکو (ماکو)
تاریخ اجرا: ۶ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ خرداد ۹۷ تا ۳۰ خرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19