امروز جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۱ مرداد ۹۷ و ۱۲ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن نمایشگاهی آفتاب سرخ ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۲۹ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۴ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 20,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: تالار شهید بهشتی (مراغه)
تاریخ اجرا: ۱۰ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 21:30
قیمت: از 50,000 تا 120,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (اهر)
تاریخ اجرا: ۱۸ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۲۹ تیر ۹۷ تا ۳۰ تیر ۹۷
سالن اجرا: سالن همایش‌های بین‌المللی سینما سرباز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ مرداد ۹۷ و ۵ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 50,000 تا 90,000 تومان
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: چادر اختصاصی سیرک تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ تیر ۹۷ تا ۳۰ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 20:30، 22:30
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر شهید مطهری اهر (اهر)
تاریخ اجرا: ۲۹ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 17:30، 19:30
قیمت: از 5,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۹ تیر ۹۷ تا ۳۱ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ تیر ۹۷ تا ۶ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۷ تیر ۹۷ تا ۳۰ تیر ۹۷
ساعات اجرا: 19:30