امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 120,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۷ مرداد ۹۸
ساعات اجرا: 21:30
قیمت: از 40,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۳ مرداد ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: تالار جردن (نقده)
تاریخ اجرا: ۴ مرداد ۹۸
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۱ تیر ۹۸ تا ۲۶ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ تیر ۹۸ تا ۲۷ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: میرک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ تیر ۹۸ تا ۲۲ تیر ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: تماشاخانه مهر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ تیر ۹۸ تا ۲۷ تیر ۹۸
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۳ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 22