امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن شهدای مشکین شهر (مشکین شهر)
تاریخ اجرا: ۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 15
سالن اجرا: سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند (مرند)
تاریخ اجرا: ۸ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20:30
سالن اجرا: تالار شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۸ آبان ۹۸ تا ۲۱ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: تالار شمس (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ آبان ۹۸ تا ۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: پلاتو اداره فرهنگ و ارشاد مرند (مرند)
تاریخ اجرا: از ۲۳ آبان ۹۸ تا ۲۷ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 16
قیمت: از 80,000 تا 120,000 تومان
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۱ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 16