امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶
ویژه برنامه های گردشگری داخل شهر نوروز 96 بولتن
تاریخ اجرا: ۸ فروردین ۹۶ تا ۱۰ فروردین ۹۶
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳ فروردین ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 18، 20:30
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر دولتی موزیکال آذربایجان (باکو)
تاریخ اجرا: از ۱ فروردین ۹۶ تا ۹ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 50,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سیرک (جلفا)
تاریخ اجرا: از ۳ فروردین ۹۶ تا ۱۳ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 19، 16
قیمت: از 20,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن آمفی‌تئاتر شمس (سرعین)
تاریخ اجرا: از ۱ فروردین ۹۶ تا ۱۱ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 22
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن پردیس (جلفا)
تاریخ اجرا: ۹ فروردین ۹۶ و ۱۰ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: آمفی تئاتر هتل بین المللی لاله (سرعین)
تاریخ اجرا: از ۱ فروردین ۹۶ تا ۱۱ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 22
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: ماسک سفید (سرعین)
تاریخ اجرا: از ۷ فروردین ۹۶ تا ۱۲ فروردین ۹۶
ساعات اجرا: 21:30
قیمت: از 20,000 تا 35,000 تومان