امروز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
سالن اجرا: تالار عبدالقادر مراغه ای (مراغه)
تاریخ اجرا: ۱۳ بهمن ۹۷
ساعات اجرا: 16
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۸ دی ۹۷ تا ۲۵ دی ۹۷
ساعات اجرا:
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آبان ۹۷ تا ۲۸ دی ۹۷
ساعات اجرا: