امروز جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۵ بهمن ۹۹ تا ۸ اسفند ۹۹
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۰ بهمن ۹۹ تا ۲۲ بهمن ۹۹
ساعات اجرا:
سالن اجرا: مجتمع فرهنگی فدک (اردبیل)
تاریخ اجرا: از ۶ بهمن ۹۹ تا ۱۵ بهمن ۹۹
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 25,000 تا 25,000 تومان
سالن اجرا: مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ فروردین ۹۹
ساعات اجرا: