امروز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر هتل امپریال ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۵ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 30,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر هتل امپریال ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۷ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 40,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر هتل امپریال ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۸ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 40,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: سالن آمفی تئاتر هتل امپریال ارس (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۹ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 30,000 تا 110,000 تومان
سالن اجرا: سالن ۴ پردیس سینمایی مجتمع ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۷ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: سالن آمفی‌تئاتر سینما سرباز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۱ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 17
قیمت: از 30,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۲۲ فروردین ۹۸
ساعات اجرا: 19:30