امروز سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر هتل شهریار (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۱ مرداد ۹۷ و ۱ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ شهریور ۹۷ و ۲ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 18:30، 21:30
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 18:30، 21:30
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر هتل شهریار (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 21:30
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: ۴ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ شهریور ۹۷ و ۶ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 20,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۸ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان
گروه هنر و تجربه
تاریخ اجرا: ۲۷ مرداد ۹۷ تا ۲۹ مرداد ۹۷
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ مرداد ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سالن همایش‌های بین‌المللی سینما سرباز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۵ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 25,000 تا 60,000 تومان
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳۱ مرداد ۹۷ تا ۵ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 10,000 تا 30,000 تومان
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۶ شهریور ۹۷ تا ۹ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 12
قیمت: از 10,000 تا 15,000 تومان
سالن اجرا: چادر اختصاصی سیرک تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ تیر ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 23
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۹ مرداد ۹۷ تا ۳۰ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۱ مرداد ۹۷ تا ۱ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: محوطه سینما ناجی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۴ مرداد ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 20
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۸ مرداد ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۷
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: تماشاخانه ارک (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ شهریور ۹۷ تا ۵ شهریور ۹۷
ساعات اجرا: 19:30