امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر هتل شهریار (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ اسفند ۹۷ و ۱۰ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 30,000 تا 80,000 تومان
سالن اجرا: آمفی تئاتر حکیم نباتی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۱۵ اسفند ۹۷ و ۱۶ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 19:30
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۶ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 21
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ بهمن ۹۷ تا ۳۰ بهمن ۹۷
ساعات اجرا: 18
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۳ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 13:30
سالن اجرا: تالار اروس (ارومیه)
تاریخ اجرا: ۷ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 45,000 تا 75,000 تومان
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۷ بهمن ۹۷ تا ۱۱ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 18:30
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آبان ۹۷ تا ۵ بهمن ۹۷
ساعات اجرا: 20:30
سالن اجرا: مجمتع فرهنگی و هنری اسکو (اسکو)
تاریخ اجرا: ۳ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 20
قیمت: از 10,000 تا 50,000 تومان