امروز پنجشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: 19:30
سالن اجرا: تالار عبدالقادر مراغه‌ای (مراغه)
تاریخ اجرا: ۴ مهر ۹۸
ساعات اجرا: 16
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: تالار وحدت (تبریز)
تاریخ اجرا: ۳۰ آبان ۹۸
ساعات اجرا: 16
سالن اجرا: سالن تئاتر مستقل تبریز (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۵ مرداد ۹۸ تا ۶ شهریور ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر روباز الف (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۶ مرداد ۹۸ تا ۲۵ مرداد ۹۸
ساعات اجرا:
سالن اجرا: پلاتو استاد حمیدی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ مرداد ۹۸ تا ۷ شهریور ۹۸
ساعات اجرا: