امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
پردیس سینمایی ستاره باران ساعت 19
تاریخ اجرا: ۲۶ اردیبهشت ۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۹۸

نمایشنامه‌خوانی اپیزود کوگلماس نمایشنامه‌خوانی اپیزود کوگلماس

اثری از وودی آلن

26 و 27 اردیبهشت 98 ساعت 19

پردیس سینمایی ستاره باران
 

قیمت بلیت: 15هزار تومان

 

عوامل:

نویسنده: وودی آلن
کارگردان: علی پوریان
خوانشگران:
حامد بوستانی، مهرداد نیکجو، وحیده نویدی، مریم زارعی، احسان بهطاسی و علی پوریان

 

۲۶ اردیبهشت

۲۷ اردیبهشت

سالن ۳

ساعت ۱۹

سالن ۲

ساعت ۱۹