امروز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹
پردیس سینمایی ستاره باران ساعت 19
تاریخ اجرا: ۹ خرداد ۹۸ تا ۱۰ خرداد ۹۸

نمایشنامه‌خوانی اپیزود کوگلماس نمایشنامه‌خوانی اپیزود کوگلماس

اثری از وودی آلن

9 و 10 خرداد 98 ساعت 19

پردیس سینمایی ستاره باران
 

قیمت بلیت: 15هزار تومان

 

عوامل:

نویسنده: وودی آلن
کارگردان: علی پوریان
خوانشگران:
حامد بوستانی، مهرداد نیکجو، وحیده نویدی، مریم زارعی، احسان بهطاسی و علی پوریان

 

۹ خرداد

۱۰ خرداد

سالن ۳

ساعت ۱۹

سالن ۲

ساعت ۱۹