امروز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱ دی ۹۵ تا ۷ دی ۹۵
ساعات اجرا: 20
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن هتل صدرای ملکان (ملکان)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۵
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 30,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: تالار اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۴ آذر ۹۵ تا ۱۰ دی ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 20,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: تالار مجتمع فرهنگی و هنری هریس (هریس)
تاریخ اجرا: از ۲۶ آذر ۹۵ تا ۲۶ دی ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 10,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ آذر ۹۵ تا ۴ دی ۹۵
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن اصلی تئاتر شهر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۳ آذر ۹۵ تا ۳۰ آذر ۹۵
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اهر (اهر)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 10,000 تا 20,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد پایاب (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۰ آذر ۹۵ تا ۲۳ آذر ۹۵
ساعات اجرا: 18
قیمت: از 12,000 تا 12,000 تومان