امروز پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵
سالن اجرا: آمفی تئاتر پارک علم و فناوری (تبریز)
تاریخ اجرا: ۵ آبان ۹۵
ساعات اجرا: 19
سالن اجرا: سالن استاد مقبلی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۶ شهریور ۹۵ تا ۳۰ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 15,000 تا 15,000 تومان