امروز دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
سالن اجرا: آمفی تئاتر پارک علم و فناوری (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۵ آبان ۹۵ تا ۲۴ دی ۹۵
ساعات اجرا: 15