امروز یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵
سالن اجرا: تالار استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲۱ مرداد ۹۵ تا ۳۰ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 21:30
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۴ شهریور ۹۵ تا ۹ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 18، 21
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان
سالن اجرا: سالن کوثر (شهرجدیدسهند)
تاریخ اجرا: ۹ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 20,000 تا 50,000 تومان
سالن اجرا: سالن اصلی تئاتر شهر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۷ شهریور ۹۵ تا ۱۴ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 15,000 تا 15,000 تومان
سالن اجرا: سالن استاد صادقی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۸ شهریور ۹۵ تا ۱۶ شهریور ۹۵
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 10,000 تا 10,000 تومان