امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تاریخ اجرا: ۱ مهر ۹۷ تا ۲۵ آذر ۹۷

سلسله نشستهای موفقیت

ویژه‌ی فصل پاییز

 

مدرس: سهند رزمی

با حضور در جلسات موفقیت باغ کتاب تبریز، به صورت هوشمندانه،

با ذهنیت مثبت، با عزت نفس و اعتماد به نفس بالا و مانند یک قهرمان زندگی کنید.

 

همراه با گواهی دوره برای شرکت کنندگان در جلسات کامل فصل

 

۱ مهر تا ۲۵ آذر ۹۷

یکشنبه‌ی هر هفته، از ساعت ۱۶ تا ۱۸

در باغ کتاب تبریز

 

قیمت بلیت هر جلسه: ۱۰هزار تومان

 

برای خرید بلیت هر جلسه روی جلسه‌ی مورد نظر خود کلیک کنید:

 

۱- سخنرانی انگیزشی، چگونه روحیه‌ی قهرمانانه داشته باشیم(یکشنبه، ۱ مهر)

۲- روشهای غلبه بر اهمال کاری و پشت گوش اندازی (یکشنبه، ۸ مهر)

۳- اصول صحیح تصمیم گیری و ایجاد تعهد در خود (یکشنبه،‌ ۱۵ مهر)

۴- هدف و هدف‌گزاری صحیح در زندگی (یکشنبه،‌ ۲۲ مهر)

۵- چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم (یکشنبه، ۲۹ مهر)

۶- چگونه ساده‌لوح و زودباور نباشیم (یکشنبه، ۶ آبان)

۷- چگونه خودمان را بازآفرینی کنیم (یکشنبه،‌ ۱۳ آبان)

۸- درباره عزت نفس و نقش آن در زندگی شخصی (یکشنبه، ۲۰ آبان)

۹- راز قدرت (یکشنبه، ۲۷ آبان)

۱۰- چگونه با آرامش و بدون نگرانی زندگی کنیم (یکشنبه، ۴ آذر)

۱۱- درباره خودسازی، خودشناسی و خودشکوفایی (یکشنبه، ۱۱ آذر)

۱۲- درباره‌ی معنای زندگی (یکشنبه،‌ ۱۸ آذر)

۱۳- درباره‌ی معنی عشق (یکشنبه، ۲۵ آذر)