امروز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب شما:
نمایش هیاهو و خشم (تبریز)
سالن تئاتر مستقل تبریز (موسسه بین المللی الف، مجتمع فرهنگی‌هنری 29 بهمن)
پنجشنبه ۳۱ تیر ۰۰ ساعت 18:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش هیاهو و خشم

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد