امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
انتخاب شما:
کنسرت مهدی قانع (تبریز)
آمفی‌تئاتر پتروشیمی (بلوار استاد شهریار)
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ ساعت 18:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت مهدی قانع

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد