امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
انتخاب شما:
کنسرت گل‌ های شمعدانی (تبریز)
آمفی‌تئاتر پتروشیمی (بلوار استاد شهریار)
جمعه ۹ اسفند ۹۸ ساعت 21
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت گل‌ های شمعدانی

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد