امروز دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
انتخاب شما:
کنسرت ماکان بند (تبریز)
مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز، شهرک خاوران، شهرداری منطقه ۹)
یکشنبه ۴ اسفند ۹۸ ساعت 21
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت ماکان بند

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد