امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
انتخاب شما:
اجرای صحنه ای موسیقی بابک تیرانداز (تبریز)
آمفی‌تئاتر پتروشیمی (بلوار استاد شهریار)
جمعه ۲۲ آذر ۹۸ ساعت 21
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

اجرای صحنه ای موسیقی بابک تیرانداز

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد