امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
انتخاب شما:
کنسرت ماکان‌بند اهر (اهر)
سالن ولیعصر (نرسیده به دانشگاه آزاد اهر)
چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸ ساعت 19
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت ماکان‌بند اهر

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد