امروز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم لغو برنامه‌های فرهنگی-هنری آذربایجان شرقی جهت مطالعه کلیک کنید

انتخاب شما:
فیلم ماجرای نیمروز: رد خون (تبریز)
سالن اقبال آذر (سه‌راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی‌هنری29بهمن، موسسه الف)
پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸ ساعت 16
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

فیلم ماجرای نیمروز: رد خون

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد