امروز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش من هزار و یک شب زنده‌ام (تبریز)
پلاتو استاد حمیدی (سه راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی هنری 29بهمن، موسسه بین المللی الف)
یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۸ ساعت 19:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش من هزار و یک شب زنده‌ام جایگاه همکف جایگاه مازاد

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد