امروز چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
انتخاب شما:
کنسرت ارکستر فیلارمونیک (تبریز)
مرکز همایشهای بین‌المللی تبریز (تبریز، شهرک خاوران، شهرداری منطقه ۹)
جمعه ۲۸ تیر ۹۸ ساعت 21
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت ارکستر فیلارمونیک

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد