امروز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
انتخاب شما:
نمایش آسمان روزهای برفی (تبریز)
پلاتو الف (سه راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی هنری 29بهمن، موسسه بین المللی الف)
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷ ساعت 18
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش آسمان روزهای برفی جایگاه همکف جایگاه مازاد

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد