امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب شما:
اجرای صحنه ای همنوایان عشاق (تبریز)
آمفی‌تئاتر هتل شهریار (اول بلوار ائل‌گلی)
جمعه ۱۰ اسفند ۹۷ ساعت 19
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

اجرای صحنه ای همنوایان عشاق

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد