امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب شما:
نمایش فیزیکال و موزیکال شازده کوچولو (تبریز)
سالن استاد صادقی (میدان دانشسرا، تئاتر شهر تبریز)
شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ ساعت 18
صندلی خالی یافت نشد.

هیچ صندلی خالی موجود نیست.