امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب شما:
‎كنسرت نغمه حيرانى (تبریز)
سالن اقبال آذر (سه‌راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی‌هنری29بهمن، موسسه الف)
جمعه ۳ اسفند ۹۷ ساعت 21
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

‎كنسرت نغمه حيرانى

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد