امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب شما:
کنسرت عاشیق سوز دئییر (اسکو) (اسکو)
مجمتع فرهنگی و هنری اسکو (خ ۲۵متری میلان، روبروی دادگستری)
جمعه ۳ اسفند ۹۷ ساعت 20
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت عاشیق سوز دئییر (اسکو)

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد