امروز شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
انتخاب شما:
اجرای به یادماندنی پیانو همراه با رونمایی از آلبوم بر بال آرزوها (تبریز)
سالن اقبال آذر (سه‌راه راهنمایی، مجتمع فرهنگی‌هنری29بهمن، موسسه الف)
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۹۷ ساعت 20
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

اجرای به یادماندنی پیانو همراه با رونمایی از آلبوم بر بال آرزوها

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد