امروز شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷
انتخاب شما:
همایش دومینو کنکور مراغه (مراغه)
تالار عبدالقادر مراغه ای (مراغه، ميدان معلم، بلوار شهيد شكاری، مجتمع فرهنگی-هنری)
شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ ساعت 16
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

همایش دومینو کنکور مراغه

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد