امروز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب شما:
نمایش هیاهو و خشم (تبریز)
سالن تئاتر مستقل تبریز (موسسه بین المللی الف، مجتمع فرهنگی‌هنری 29 بهمن)
جمعه ۱ مرداد ۰۰ ساعت 18:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش هیاهو و خشم

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
مرحله بعد