امروز جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
انتخاب شما:
مالی چوخ، گونو قره (تبریز)
سالن استاد صیامی (اول سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22 بهمن)
سه شنبه ۹ خرداد ۰۲ ساعت 20:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مالی چوخ، گونو قره

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد