امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
انتخاب شما:
کنسرت زانیار خسروی (تبریز)
آمفی‌تئاتر پتروشیمی (بلوار استاد شهریار)
دوشنبه ۲۷ دی ۹۵ ساعت 18
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

کنسرت زانیار خسروی

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد