امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

اطلاعیه تعویق کنسرت رحیم شهریاری و گروه آراز

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۳ دی ۹۵ تا ۵ بهمن ۹۵
ساعات اجرا: 20:30، 17:45
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان