امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 16

کنسرت گروه اهوراکنسرت گروه اهورا

 

25 بهمن 98

ساعت 16

سالن استاد صیامی (اول سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22 بهمن)

 

سرپرست گروه: پرهام بابازاده شهسوار

خواننده: محمود بابازاده شهسوار

ژانر موسیقی: سنتی ایرانی

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 الی 5: 50 هزار تومان

ردیف 6 الی 11: 40 هزار تومان

ردیف 12 الی 17: 30 هزار تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب سانس
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸