امروز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱۱ دی ۹۸
ساعات اجرا:

کنسرت گروه دومان به همراه گروه کرکنسرت گروه دومان به همراه گروه کر

سالن آمفی تئاتر استاد صیامی (اول سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22 بهمن (سینما ناجی))

11 دی 98

ساعت 21

 

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 الی 3: 90 هزار تومان
ردیف 4 الی 6: 80 هزار تومان
ردیف 7 الی 10: 70 هزار تومان
ردیف 11 الی 13: 60 هزار تومان
ردیف 14 و 15: 50 هزار تومان
ردیف 16 و 17: 40 هزار تومان

 

 

 

 

 

انتخاب سانس