امروز دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۳ بهمن ۹۸ تا ۱۵ بهمن ۹۸
ساعات اجرا: 21:30

نمایش کچل اوغلانکچل اوغلان

طراح و کارگردان: بابک نهرین و یعقوب صدیق جمالی

 

سالن آمفی تئاتر اقبال آذر
(سه راهی راهنمایی، مجتمع فرهنگی و بین‌المللی 29 بهمن)

از 13 بهمن 98

ساعت 21:30

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 تا 3: 60 هزار تومان

ردیف 4 تا 10: 50 هزار تومان

ردیف 11 تا 15: 40 هزار تومان

ردیف 16 و 17: 30 هزار تومان

بالکن

ردیف 1 تا 3: 30 هزار تومان

ردیف 4 و 5: 20 هزار تومان

انتخاب سانس
یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
سه شنبه ۱۵ بهمن ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30