امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۱۷ آذر ۹۸ تا ۲۰ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21:30

نمایش کچل اوغلانکچل اوغلان

طراح و کارگردان: بابک نهرین و یعقوب صدیق جمالی

 

سالن آمفی تئاتر اقبال آذر
(سه راهی راهنمایی، مجتمع فرهنگی و بین‌المللی 29 بهمن)

22 آذر 98

ساعت 21

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 تا 3: 60 هزار تومان

ردیف 4 تا 10: 50 هزار تومان

ردیف 11 تا 15: 40 هزار تومان

ردیف 16 و 17: 30 هزار تومان

بالکن

ردیف 1 تا 3: 30 هزار تومان

ردیف 4 و 5: 20 هزار تومان

انتخاب سانس
یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
28 صندلی خالی
سه شنبه ۱۹ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
45 صندلی خالی
چهارشنبه ۲۰ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
4 صندلی خالی
پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30
62 صندلی خالی
جمعه ۲۲ آذر ۹۸
سانس 21:30
ساعت 21:30