امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن اقبال آذر (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 21

کنسرت گروه جاویدساز (درد گنگ)کنسرت گروه جاویدساز (درد گنگ)

شرکت جاویدساز تقدیم می‌کند

 

سالن آمفی تئاتر اقبال آذر
(سه راهی راهنمایی، مجتمع فرهنگی و بین‌المللی 29 بهمن)

22 آذر 98

ساعت 21

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 تا 5: 80 هزار تومان

ردیف 6 تا 10: 60 هزار تومان

ردیف 11 تا 17: 50 هزار تومان

بالکن: 40 هزار تومان

 

 

 

 

انتخاب سانس
جمعه ۲۲ آذر ۹۸
سانس 21
ساعت 21