امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن استاد صیامی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۸ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20

کنسرت موسیقی بیکلام حمید مجیدپور (خیریه)کنسرت موسیقی بیکلام حمید مجیدپور (خیریه)


تمام عواید حاصل از فروش بلیت به نفع کودکان تحت حمایت کودکان موسسه خیریه بر بال آرزوها اختصاص خواهد یافت.

 

سالن آمفی تئاتر صیامی
(اول سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22بهمن (سینما ناجی))

28 آذر 98

ساعت 20

 

قیمت بلیت:

50 هزار تومان

 

 

 

 

انتخاب سانس
پنجشنبه ۲۸ آذر ۹۸
سانس 20
ساعت 20