امروز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۲۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 40,000 تا 90,000 تومان

کنسرت کنسرت ماکان‌بند اهرماکان‌بند

 

سالن ولیعصر
(نرسیده به دانشگاه آزاد اهر)
27 آذر 98
ساعت 19

 

 

قیمت بلیت:
ردیف 1 تا 5: 90 هزار تومان
ردیف 6 تا 10: 80 هزار تومان
ردیف 11 تا 15: 70 هزار تومان
ردیف 16 تا 20: 60 هزار تومان
ردیف 21 تا 25: 50 هزار تومان

ردیف 26 تا 30: 40 هزار تومان

انتخاب سانس
چهارشنبه ۲۷ آذر ۹۸
سانس 19
ساعت 19