امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن ولیعصر (اهر)
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 19
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان

کنسرت ماکان‌بند در اهرکنسرت ماکان‌بند اهر
سالن ولیعصر

(نرسیده به دانشگاه آزاد اهر)

1 آذر 98

ساعت 19

 

 

قیمت بلیت:

ردیف 1 تا 5: 100 هزار تومان

ردیف 6 تا 10: 80 هزار تومان

ردیف 11 تا 15: 70 هزار تومان

ردیف 16 تا 20: 60 هزار تومان

ردیف 21 تا 25: 50 هزار تومان

ردیف 26 تا 30: 40 هزار تومان

 

انتخاب سانس
جمعه ۱ آذر ۹۸
سانس 19
ساعت 19