امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۷ آذر ۹۸
ساعات اجرا: 20

کنسرت کیوان ساکت و وحید تاج به همراه گروه هامونکنسرت کیوان ساکت و وحید تاج به همراه گروه هامون

7 آذر 98 ساعت 20

سالن آمفی‌تئاتر پتروشیمی (بلوار استاد شهریار، بالاتر از باغلارباغی)

 


قیمت بلیت:

همکف:
ردیف 1 و 2 : 100 هزار تومان
ردیف 3 الی 5 : 90 هزار تومان
ردیف 6 الی 9 : 80 هزار تومان
ردیف 10 و 11 : 70 هزار تومان
ردیف 12 الی 14 : 60 هزار تومان
بالکن:
ردیف 1 و 2 : 50 هزار تومان
ردیف 3 الی 5 : 40 هزار تومان
ردیف 6 الی 8 : 30 هزار تومان

انتخاب سانس
پنجشنبه ۷ آذر ۹۸
سانس 20
ساعت 20