امروز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن ۱ پردیس ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۹ خرداد ۹۸
ساعات اجرا: 18:30
قیمت: از 15,000 تا 20,000 تومان

اجرای ناز بالالاراجرای نازبالالار

 

9 خرداد 98 ساعت 18:30

سالن شماره 1 پردیس سینمایی ستاره باران
 


قیمت بلیت:

ردیف 1 تا 12: 20هزار تومان

ردیف 13 تا 23: 15هزار تومان

 

 

 

 

 

 


 

انتخاب سانس
پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸
سانس 18:30
ساعت 18:30