امروز پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سالن اجرا: سرای دلفین‌های خوشحال (تبریز)
تاریخ اجرا: از ۲ فروردین ۹۸ تا ۵ اردیبهشت ۹۸
ساعات اجرا: 20

نمایش دلفین‌های خوشحالنمایش دلفین‌های خوشحال

 
 

از ۲ فروردین ۹۸

ساعت ورود 20

ساعت شروع  20:30

در پارک باغلارباغی تبریز، سرای دلفین‌ها

مدت زمان اجرا:‌۶۰ دقیقه

 

قیمت بلیت: ۴۰هزار تومان

قیمت بلیت با تخفیف ویژه‌ی آنلاین(بدون نیاز به کد تخفیف): ۲۰هزار تومان

انتخاب سانس
سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸
سانس 20
ساعت 20
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸
سانس 20
ساعت 20
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
سانس 20
ساعت 20
جمعه ۶ اردیبهشت ۹۸
سانس 20
ساعت 20