امروز پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸
سالن اجرا: سالن ۴ پردیس سینمایی مجتمع ستاره باران (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۵ اسفند ۹۷
ساعات اجرا: 18

مستند تاریخی سیاسی رزم‌آرا یک دوسیه‌ی مسکوتمستند تاریخی سیاسی رزم‌آرا یک دوسیه‌ی مسکوت

از سینمای هنر و تجربه

25 اسفند ساعت 18

سالن شماره 4 پردیس سینمایی ستاره باران

 

قیمت بلیت: 8هزار تومان

 

برنامه سینماهای تبریز در زمستان ۹۷

 

کارگردان:احسان عمادی
تهیه کنندگان:حسام اسلامی
سایر عوامل:
فیلمنامه نویس:احسان عمادی / مدیرفیلمبرداری : مصطفی آتشمرد / مدیر صدابرداری : یونس اسکندری / تدوین : محمدحسین حیدری / گوینده : محمد بحرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب سانس
شنبه ۲۵ اسفند ۹۷
سانس 18
ساعت 18
46 صندلی خالی