امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۲ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 100,000 تومان

اجرای صحنه ای حسن عبدالعظیم زادهکنسرتی حسن عبدالعظیم زاده و گروه دومان

آذر22
سالن پتروشیمی تبریز

تهیه کننده و مدیر برنامه : اتابک دریانی

 

قیمت بلیت:

همکف

ردیف 1 و 2: 100هزار تومان

ردیف 3 و 4: 80هزار تومان

ردیف 5 و 6: 70هزار تومان

ردیف 7 الی 9: 60هزار تومان

ردیف 10 الی 14: 50هزار تومان

بالکن

ردیف 1 و 2: 40هزار تومان

ردیف 3 الی 8: 30هزار تومان

انتخاب سانس
پنجشنبه ۲۲ آذر ۹۷
سانس 21
ساعت 21