امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر هتل شهریار (تبریز)
تاریخ اجرا: ۱ آذر ۹۷ و ۲ آذر ۹۷
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 30,000 تا 70,000 تومان

آذرسَس برگزار می‌کند:

کنسرت آذربایجانی مسعود فلاح

 

 و ۲ ۱ آذر ۹۷

ساعت ۲۱

در آمفی‌تئاتر هتل شهریار

 

قیمت بلیت:

همکف: ردیف ۱ تا ۴: ۷۰هزار تومان

ردیف ۵ تا ۹: ۶۰هزار تومان

ردیف ۱۰ تا ۱۳: ۵۰هزار تومان

بالکن: ردیف ۱ تا ۴: ۴۰هزار تومان

ردیف ۵ تا ۷: ۳۰هزار تومان

 

انتخاب سانس
پنجشنبه ۱ آذر ۹۷
سانس 21
ساعت 21
جمعه ۲ آذر ۹۷
سانس 21
ساعت 21