امروز پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
سالن اجرا: سالن ورزشی تختی (جلفا، منطقه آزاد ارس)
تاریخ اجرا: ۹ فروردین ۹۷
ساعات اجرا: 17، 20
قیمت: از 20,000 تا 40,000 تومان

کنسرت علیشان در جلفا

 

۹ فروردین ۱۳۹۷

ساعت ۱۷و۲۰

در منطقه آزاد ارس( جلفا) سالن تختی


سرپرست گروه: هادی جداری
مدیر برنامه: عادل جداری
مدیر اجرایی: محمد یوسفی زاده
تهیه کننده: مؤسسه آوای هنر فاخر

 

قیمت بلیت:
همکف ردیف 1 الی 5: ۴۰هزار تومان
همکف ردیف 6 الی 9: ۳۵هزار تومان
جایگاه B و C و D روبروی سن: ۲۵هزار تومان
جایگاه A و E کنار سن: ۲۰هزار تومان

انتخاب سانس
پنجشنبه ۹ فروردین ۹۷
سانس 17
ساعت 17
503 صندلی خالی
سانس 20
ساعت 20
507 صندلی خالی