امروز پنجشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
سالن اجرا: آمفی‌تئاتر پتروشیمی (تبریز)
تاریخ اجرا: ۲۶ مرداد ۹۶ و ۲۷ مرداد ۹۶
ساعات اجرا: 21
قیمت: از 40,000 تا 100,000 تومان

کنسرت شاد و پاپ آذربایجانی مسعود امیر سپهر (گروه باریش)

26 و 27 مرداد 96 ساعت 21

فروش بلیت آغاز شده است

 

انتخاب سانس
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۹۶
سانس 21
ساعت 21
جمعه ۲۷ مرداد ۹۶
سانس 21
ساعت 21