امروز جمعه ۴ تیر ۱۴۰۰
انتخاب شما:
نمایش سرد سرخ تبریز (تبریز)
سالن تئاتر مستقل تبریز (موسسه بین المللی الف، مجتمع فرهنگی‌هنری 29 بهمن)
چهارشنبه ۲۷ بهمن ۰۰ ساعت 18:30
مرحله انتخاب جایگاه: ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

نمایش سرد سرخ تبریز

انتخاب صندلی
قابل خرید
فروخته شده
غیرقابل خرید
در حال خرید (دیگران)

ابتدا جایگاه مورد نظر را انتخاب کنید تا صندلی‌های مربوط به آن نمایش داده شود

مرحله بعد